ประถมศึกษา

นางพรทิพย์ นวลแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้าประถมศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0895440132
อีเมล์ : pontip_@outlook.co.th

นางธนาภรณ์ เรือนพิมพ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสสิภักษร์ พิชิตวิจัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0911821128
อีเมล์ : j_nok6@hotmail.com