เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชทัพหลวง

ทัพหลวงเด่นเป็นสถานศึกษา
สถาบันฝึกปัญญาศักดิ์และศรี
สร้างศรัทธา สร้างความรักสามัคคี
สร้างความดีสร้างเหล่าเยาวชน

สัญลักษณ์ขาวแดงแข็งกล้า
พัฒนาก้าวไกลไปทุกหน
เราทัพหลวงภูมิใจไม่อับจน
เราทุกคนน้องพี่มีสัมพันธ์

เราจะร่วมสร้างชื่อและสื่อสัตย์
ให้ประจักษ์โดดเด่นเป็นมิ่งขวัญ
เรายืนหยัดในสัตย์สถาบัน
นิจนิรันดร์ ศาสน์ กษัติริย์  ชาติภักดี

ลิ้งเพลง
มาร์ชทัพหลวง
https://drive.google.com/file/d/1L8pmv0_IMbu7muTI8i_WBAPqLWe0vZAJ/view?usp=sharing