กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวพรรณธิดา บุปผา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอารุณี ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2