ภาพกิจกรรม
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ของ นายเจษฎา ดำรงค์กุลไทย

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 โรงเรียนบ้านทัพหลวง ได้ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ของ นายเจษฎา ดำรงค์กุลไทย การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้รับการประเมินได้จัดเตรียมเอกสารได้อย่างครบถ้วน

โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2564,15:00   อ่าน 307 ครั้ง