ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ ICT เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย

   ​            วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนบ้านทัพหลวง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ICT เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย ให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่มที่จะสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ ในช่วงการเรียนการสอนภายใต้การสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 และมอบเกียรบัตรให้กับคณะครู ที่ได้รับรางวัล ชมเชย การส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2564,16:41   อ่าน 347 ครั้ง