***โรงเรียนบ้านทัพหลวง  ยินดีต้อนรับค่ะ***    ความรู้ คู่ความดี   มีคุณธรรม "ปญฺญา  นรานํ รัตนํ  "ปัญญา เป็นรัตนะของนรชน""

"ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯคนใหม่"

   เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ว่าทีร้อยตรีนริศ  สุ่นศรีเมือง นำผู้บริหาร

เครือข่ายตาหลังใน มอบช่อดอกไม้.....
   

"มอบพระฯ"

   เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียน

ว่าทีร้อยตรีนริศ  สุ่นศรีเมือง มอบพระฯ....

   

"พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม"

    เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียน

ว่าทีร้อยตรีนริศ  สุ่นศรีเมือง ผู้อำนวยการกองลูกเสือ

โรงเรียนบ้านทัพหลวง นำ ผู้กำกับและลูกเสือ...
   
   
   
โรงเรียนบ้านทัพหลวง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
โทรศัพท์ :: ๐๓ ๗๒๔๖๐๖๕ , ๐๓ ๗๕๕๐๐๔๐ โทรสาร :: ๐๓ ๗๒๔๖๐๖๕
Website http://www.thapluang.ac.th/ E-Mail :: ssrk1091@Obecmail.obec.go.th
Webmaster : Teacher Noi