***โรงเรียนบ้านทัพหลวง  ยินดีต้อนรับค่ะ***    ความรู้ คู่ความดี   มีคุณธรรม "ปญฺญา  นรานํ รัตนํ  "ปัญญา เป็นรัตนะของนรชน""

"ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่"

   ว่าที่ร้อยตรีนริศ สุ่นศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน 

นำผู้กำกับและลูเสือสามัญรุ่นใหญ่อยู่ค่ายพักแรม

ณ ค่ายเทวาพิทักษ์...
   

"กิจกรรมวันมาฆบุชา"

   ว่าที่ร้อยตรีนริศ สุ่นศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน

นำคณะครูและนักเรียนร่วมพิธีกรรมทางศาสนา

เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดบ้านทัพหลวง
   

"กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ"

   เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 63 โรงเรียนบ้านทัพหลวง

ให้การต้อนรับสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการทำกิจกรรม

แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้น ม.3
   

"มอบน้ำดื่มโรงเรียน"

   ว่าที่ร้อยตรีนริศ สุ่นศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน 

นำน้ำดื่มทัพหลวง ผลิตโดยโรงเรียนบ้านทัพหลวง

มอบให้กับเจ้าหน้าที อปพร.หมู่บ้าน....
   

"ร่วมงานบวชฯ"

   เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.62 ว่าที่ร้อยตรีนริศ สุ่นศรีเมือง

 ผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติเป็นประธานในงาน

บวชนาคนายอานนท์ คัตตะพันธ์...
   

"กิจกรรมวันปีใหม่"

   เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.62 ว่าที่ร้อยตรีนริศ สุ่นศรีเมือง

 ผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติเป็นประธานใน

 การจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่...
   

"พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย"

   การพ่นหมอกควันเพือกำจัดยุงลาย  

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 โดย...

 
   

"รับการนิเทศติดตามอาหารกลางวัน"

   เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ว่าทีร้อยตรีนริศ  สุ่นศรีเมือง นำผู้บริหาร

เครือข่ายตาหลังใน ติดตามและนิเทศโครงการ
อาหารกลางวัน...
   

"กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ"

   เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ว่าทีร้อยตรีนริศ  สุ่นศรีเมือง นำคณะครูและ

นักเรียน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ...

"ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯคนใหม่"

   เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ว่าทีร้อยตรีนริศ  สุ่นศรีเมือง นำผู้บริหาร

เครือข่ายตาหลังใน มอบช่อดอกไม้.....
   

"มอบพระฯ"

   เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียน

ว่าทีร้อยตรีนริศ  สุ่นศรีเมือง มอบพระฯ....

   

"พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม"

    เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียน

ว่าทีร้อยตรีนริศ  สุ่นศรีเมือง ผู้อำนวยการกองลูกเสือ

โรงเรียนบ้านทัพหลวง นำ ผู้กำกับและลูกเสือ...
   
   
   
โรงเรียนบ้านทัพหลวง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
โทรศัพท์ :: ๐๓ ๗๒๔๖๐๖๕ , ๐๓ ๗๕๕๐๐๔๐ โทรสาร :: ๐๓ ๗๒๔๖๐๖๕
Website http://www.thapluang.ac.th/ E-Mail :: ssrk1091@Obecmail.obec.go.th
Webmaster : Teacher Noi