***โรงเรียนบ้านทัพหลวง  ยินดีต้อนรับค่ะ***    ความรู้ คู่ความดี   มีคุณธรรม "ปญฺญา  นรานํ รัตนํ  "ปัญญา เป็นรัตนะของนรชน""

 

 
ตราประจำโรงเรียน
"สีประจำโรงเรียน"
สีขาว - สีแดง
 
"อักษรย่อ"  โรงเรียน
ระดับอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 คือ ทล.
ระดับมัธยมศึกษา คือ ม.ท.ล.
 
"ดอกไม้ประจำโรงเรียน"
ดอกเฟื่องฟ้า

 
 
 
โรงเรียนบ้านทัพหลวง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
โทรศัพท์ :: ๐๓ ๗๒๔๖๐๖๕ , ๐๓ ๗๕๕๐๐๔๐ โทรสาร :: ๐๓ ๗๒๔๖๐๖๕
Website http://www.thapluang.ac.th/ E-Mail :: ssrk1091@Obecmail.obec.go.th
Webmaster : Teacher Noi