***โรงเรียนบ้านทัพหลวง  ยินดีต้อนรับค่ะ***    ความรู้ คู่ความดี   มีคุณธรรม "ปญฺญา  นรานํ รัตนํ  "ปัญญา เป็นรัตนะของนรชน""

 
โรงเรียนบ้านทัพหลวง
 
ตั้งอยู่ เลขที่ 106  หมู่ที่ 7
ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น
จังหวัดสระแก้ว
27210
ประเทศไทย
 
โทรศัพท์: 037-246065
 
ผู้ดูแลเว็บไซต์
ครูนันทัชพร  คชสูงเนิน

 
 
 
โรงเรียนบ้านทัพหลวง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
โทรศัพท์ :: ๐๓ ๗๒๔๖๐๖๕ , ๐๓ ๗๕๕๐๐๔๐ โทรสาร :: ๐๓ ๗๒๔๖๐๖๕
Website http://www.thapluang.ac.th/ E-Mail :: ssrk1091@Obecmail.obec.go.th
Webmaster : Teacher Noi