โรงเรียนบ้านทัพหลวงยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ**** วิสัยทัศน์ของโรงเรียน --->> ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย โดยครูมืออาชีพ และเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม  ----> อัตลักษณ์ของโรงเรียน / โรงเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ---> เอกลักษณ์ของโรงเรียน /

 
 

ว่าที่ร้อยตรีนริศ   สุ่นศรีเมือง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ประวัติโรงเรียน

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ปรัชญา / คำขวัญ

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

กรรมการสถานศึกษา

บุคลากรในโรงเรียน

ที่ตั้งโรงเรียน

ติดต่อเรา

 

ข้อมูลนักเรียน

สภานักเรียน

 

ศิลปะ

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาต่างประเทศ

สุขศึกษาและพละศึกษา

สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

 

 

  Website Hit Counters

 

ังน้ำเย็นวิทยาคม (ม.1) 4 คน

วังน้ำเย็นวิทยาคม (ม.4) 2 คน

วังหลังวิทยาคม(ม.4) 1 คน

วังไพรวิทยาคม (ม.4) 5 คน

มิตรสัมพันธ์วิทยา 3 คน

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น 9 คน

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

   

"ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่"

   ว่าที่ร้อยตรีนริศ สุ่นศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน 

นำผู้กำกับและลูเสือสามัญรุ่นใหญ่อยู่ค่ายพักแรม

ณ ค่ายเทวาพิทักษ์...
   

"กิจกรรมวันมาฆบุชา"

   ว่าที่ร้อยตรีนริศ สุ่นศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน

นำคณะครูและนักเรียนร่วมพิธีกรรมทางศาสนา

เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดบ้านทัพหลวง
   

"กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ"

   เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 63 โรงเรียนบ้านทัพหลวง

ให้การต้อนรับสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการทำกิจกรรม

แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้น ม.3
 

กิจกรรมย้อนหลัง

 
ประจำเดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563
วันที่ รายการ ผู้รับผิดชอบ

   หมายเหตุ

1 ก.พ.63 สอบ O-NET ป.6 คณะครู  
1-2 ก.พ.63 สอบ O-NET ม.3 คณะครู  
3-5 ก.พ.63 นักเรียน ม.1-3 อบรมทักษะอาชีพ ครูสรัญญา  
5 ก.พ.63 นักเรียน ม.3 ฟังการแนะแนวฯ ครูสุพจน์  
7 ก.พ.63 กิจกรรมวันมาฆบูชา ครูพรทิพย์  
7-9 ก.พ.63 ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ครูสุพจน์  
12 ก.พ.63 สอบการอ่าน นักเรียน ป.1 วิชาการ / ครูประจำชั้น  
19-21 ก.พ.63 แข่งขันกีฬาเครือข่ายฯระดับประถม คณะครู/นักเรียน  
26-28 ก.พ.63 แข่งขันกีฬาเครือข่ายฯระดับมัธยม คณะครู/นักเรียน  
       
       

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารราชการ                                   
คู่มือประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ของ สพท. และโรงเรียน ***(ฉบับสมบูรณ์)
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ปปช. 8
หลักธรรมภิบาล

หลัก PDCA

 
 
 
 

หอมรดกไทย
เผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบรมกษัตริยาธิราช ศาสนา เกียรติประวัติของชาติ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สคูลไทยแลนด
เนื้อหาสาระ สำหรับโรงเรียนและนักเรียน

โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่น เฉลิมพระเกียรติี
ชิงรางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รางวัลโล่ประทาน และทุนสนับสนุนสำหรับโรงเรียนที่เข้ารอบ 60 โรง และรางวัลอื่นๆ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 ก.ย. 2551

SCHOOLNET THAILAND
คลังความรู้บนเว็บไซต์ [Digital Library] รวมสาระการเรียนรู้ สำหรับเยาวชน

มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ

GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เงินทองของมีค่า
e-Learning เงินทองของมีค่า ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนช่วงชั้นที่ 1 - 4

ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข) ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอายุ

 
 

 

นางสาวกาญจนา   เปรมภิรักษา
ผู้อำนวยการ สพป.สก.1

 

 

 

 

 "
คำขวัญวันเด็ก '63
เด็กไทยยุคใหม่
  รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่ พลเมืองไทย 
คำขวัญ "วันครู '63"
ครูไทย
รักศิษย์
คิดพัฒนา

 

  

เด็กหญิงวรัญญา  จันทสิทธิ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านทัพหลวง 106 หมู่ที่ 7 ตำบลตาหลังใน  อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต ๑

โทรศัพท์ :: ๐๓๗-๒๔๖๐๖๕ , โทรสาร :: ๐๓๗-๒๔๗๕๐๘
Website http://www.thapluang.ac.th/   E-Mail ::  banthapluang@hotmail.co.th  Facebook ::  http://wwwfacebook.com/banthapluang 

Webmaster : Teacher Noi