โรงเรียนบ้านทัพหลวงยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ**** วิสัยทัศน์ของโรงเรียน --->> ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย โดยครูมืออาชีพ และเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม  ----> อัตลักษณ์ของโรงเรียน / โรงเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ---> เอกลักษณ์ของโรงเรียน /

 
 

นางวิมล  ปานาภรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ประวัติโรงเรียน

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ปรัชญา / คำขวัญ

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

กรรมการสถานศึกษา

บุคลากรในโรงเรียน

ที่ตั้งโรงเรียน

ติดต่อเรา

 

ข้อมูลนักเรียน

สภานักเรียน

 

ศิลปะ

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาต่างประเทศ

สุขศึกษาและพละศึกษา

สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

 

  Website Hit Counters

 

ังน้ำเย็นวิทยาคม (ม.1) 4 คน

วังน้ำเย็นวิทยาคม (ม.4) 2 คน

วังหลังวิทยาคม(ม.4) 1 คน

วังไพรวิทยาคม (ม.4) 5 คน

มิตรสัมพันธ์วิทยา 3 คน

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น 9 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"รณรงค์ไข้เลือดออก"

   เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่ 7 ก.ค. 59ครูและนักเรียน

ออกรณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย และการป้องกัน

โรคไข้เลือดออกในชุมชน...

"รณรงค์การออกเสียงประชามติ 7 ส.ค.59"

   เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 59ครูและนักเรียน

เดินขบวนรณรงค์การออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียง

ลงคะแนนร่างรัฐธรรมนูญและคำถามเพิ่มเติมฯ

ในชุมชน.....

 

"กิจกรรมตรวจสุขภาพฟันประจำปี"

    เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 59 ร.ร.บ้านทัพหลวง

ได้รับความอนุเคราะห์จาก รพ.สต.ท่าตาสี

นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียน

ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6...

 

"พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามฯ"

    เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 59 โรงเรียนบ้านทัพหลวง

จัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติขึ้น

ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทัพหลวง....

 

 
 

กิจกรรมย้อนหลัง

 
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
วันที่ รายการ ผู้รับผิดชอบ

   หมายเหตุ

1 ก.ค.59

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามฯ

คณะครู/นักเรียน  
1-15 ก.ค.59

นักเรียนติด 0, ติด ร.ยืนคำร้องขอสอบฯ

วิชาการ/ครูประจำวิชา  
10 ก.ค.59

ผู้อำนวยการ ร.ร.รับโล่รางวัลครูดีไม่มีอบาย

ผอ.  
11 ก.ค.59

รับการประเมิน ร.ร.โปร่งใส

คณะครู  
16 ก.ค.59

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

คณะครู/นักเรียน  
29 ก.ค.59

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

คณะครู/นักเรียน  
1-15 ก.ค.59

นักเรียนติด 0, ติด ร.ยืนคำร้องขอสอบฯ

วิชาการ/ครูประจำวิชา  

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารราชการ                                   

คู่มือประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ของ สพท. และโรงเรียน ***(ฉบับสมบูรณ์)
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ปปช. 8
หลักธรรมภิบาล

หลัก PDCA

 
 
 
 

หอมรดกไทย
เผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบรมกษัตริยาธิราช ศาสนา เกียรติประวัติของชาติ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สคูลไทยแลนด
เนื้อหาสาระ สำหรับโรงเรียนและนักเรียน

โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่น เฉลิมพระเกียรติี
ชิงรางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รางวัลโล่ประทาน และทุนสนับสนุนสำหรับโรงเรียนที่เข้ารอบ 60 โรง และรางวัลอื่นๆ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 ก.ย. 2551

SCHOOLNET THAILAND
คลังความรู้บนเว็บไซต์ [Digital Library] รวมสาระการเรียนรู้ สำหรับเยาวชน

มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ

GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เงินทองของมีค่า
e-Learning เงินทองของมีค่า ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนช่วงชั้นที่ 1 - 4

ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข) ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอายุ

 
 

 
 

ดร.ไสว   สารีบท

ผู้อำนวยการ สพป.สก.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 "
คำขวัญวันเด็ก '59
เด็กดี หมั่นเพียร
  เรียนรู้ สู่อนาคต  
คำขวัญ "วันครู '59"
อนาคตก้าวไกล
ด้วยครูดี
มีคุณภาพ

 

  

เด็กหญิงศริญญา  สามารถ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านทัพหลวง 106 หมู่ที่ 7 ตำบลตาหลังใน  อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1

โทรศัพท์ :: ๐๓๗-๒๔๖๐๖๕ , โทรสาร :: ๐๓๗-๒๔๖๐๖๕
Website http://www.thapluang.ac.th/   E-Mail ::  banthapluang@hotmail.co.th  Facebook ::  http://wwwfacebook.com/banthapluang 

Webmaster : Teacher Noi