โรงเรียนบ้านทัพหลวงยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ**** วิสัยทัศน์ของโรงเรียน --->> ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย โดยครูมืออาชีพ และเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม  ----> อัตลักษณ์ของโรงเรียน / โรงเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ---> เอกลักษณ์ของโรงเรียน /

 
 

ว่าที่ร้อยตรีนริศ   สุ่นศรีเมือง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ประวัติโรงเรียน

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ปรัชญา / คำขวัญ

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

กรรมการสถานศึกษา

บุคลากรในโรงเรียน

ที่ตั้งโรงเรียน

ติดต่อเรา

 

ข้อมูลนักเรียน

สภานักเรียน

 

ศิลปะ

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาต่างประเทศ

สุขศึกษาและพละศึกษา

สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

 

 

  Website Hit Counters

 

ังน้ำเย็นวิทยาคม (ม.1) 4 คน

วังน้ำเย็นวิทยาคม (ม.4) 2 คน

วังหลังวิทยาคม(ม.4) 1 คน

วังไพรวิทยาคม (ม.4) 5 คน

มิตรสัมพันธ์วิทยา 3 คน

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น 9 คน

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

   

"มอบน้ำดื่มโรงเรียน"

   ว่าที่ร้อยตรีนริศ สุ่นศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน 

นำน้ำดื่มทัพหลวง ผลิตโดยโรงเรียนบ้านทัพหลวง

มอบให้กับเจ้าหน้าที อปพร.หมู่บ้าน....
   

"ร่วมงานบวชฯ"

   เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.62 ว่าที่ร้อยตรีนริศ สุ่นศรีเมือง

 ผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติเป็นประธานในงาน

บวชนาคนายอานนท์ คัตตะพันธ์...
   

"กิจกรรมวันปีใหม่"

   เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.62 ว่าที่ร้อยตรีนริศ สุ่นศรีเมือง

 ผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติเป็นประธานใน

 การจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่...
 

กิจกรรมย้อนหลัง

 
ประจำเดือน มกราคม  พ.ศ. 2563
วันที่ รายการ ผู้รับผิดชอบ

   หมายเหตุ

10 ม.ค. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ คณะครู  
11 ม.ค. ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ อบต. คณะครู  
       
       
       

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารราชการ                                   
คู่มือประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ของ สพท. และโรงเรียน ***(ฉบับสมบูรณ์)
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ปปช. 8
หลักธรรมภิบาล

หลัก PDCA

 
 
 
 

หอมรดกไทย
เผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบรมกษัตริยาธิราช ศาสนา เกียรติประวัติของชาติ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สคูลไทยแลนด
เนื้อหาสาระ สำหรับโรงเรียนและนักเรียน

โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่น เฉลิมพระเกียรติี
ชิงรางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รางวัลโล่ประทาน และทุนสนับสนุนสำหรับโรงเรียนที่เข้ารอบ 60 โรง และรางวัลอื่นๆ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 ก.ย. 2551

SCHOOLNET THAILAND
คลังความรู้บนเว็บไซต์ [Digital Library] รวมสาระการเรียนรู้ สำหรับเยาวชน

มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ

GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เงินทองของมีค่า
e-Learning เงินทองของมีค่า ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนช่วงชั้นที่ 1 - 4

ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข) ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอายุ

 
 

 

นางสาวกาญจนา   เปรมภิรักษา
ผู้อำนวยการ สพป.สก.1

 

 

 

 

 "
คำขวัญวันเด็ก '63
เด็กไทยยุคใหม่
  รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่ พลเมืองไทย 
คำขวัญ "วันครู '63"
ครูไทย
รักศิษย์
คิดพัฒนา

 

  

เด็กหญิงวรัญญา  จันทสิทธิ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านทัพหลวง 106 หมู่ที่ 7 ตำบลตาหลังใน  อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต ๑

โทรศัพท์ :: ๐๓๗-๒๔๖๐๖๕ , โทรสาร :: ๐๓๗-๒๔๗๕๐๘
Website http://www.thapluang.ac.th/   E-Mail ::  banthapluang@hotmail.co.th  Facebook ::  http://wwwfacebook.com/banthapluang 

Webmaster : Teacher Noi