โรงเรียนบ้านทัพหลวงยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ**** วิสัยทัศน์ของโรงเรียน --->> ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย โดยครูมืออาชีพ และเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม  ----> อัตลักษณ์ของโรงเรียน / โรงเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ---> เอกลักษณ์ของโรงเรียน /

 
 

ว่าที่ ร.ต.นริศ  สุ่นศรีเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ปรัชญา / คำขวัญ

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

กรรมการสถานศึกษา

บุคลากรในโรงเรียน

ที่ตั้งโรงเรียน

ติดต่อเรา

ข้อมูลนักเรียน

สภานักเรียน

ศิลปะ

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาต่างประเทศ

สุขศึกษาและพละศึกษา

สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  Website Hit Counters

 

ังน้ำเย็นวิทยาคม (ม.1) 4 คน

วังน้ำเย็นวิทยาคม (ม.4) 2 คน

วังหลังวิทยาคม(ม.4) 1 คน

วังไพรวิทยาคม (ม.4) 5 คน

มิตรสัมพันธ์วิทยา 3 คน

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น 9 คน

 

 

 

 

 
 

 

   
   

ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณพ่อประเวศฯ

   เมื่อวันที่ 4  ธ.ค. 59 ว่าที่ ร.ต.นริศ  สุ่นศรีเมือง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพหลวง นำคณะครู

ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณพ่อประเวศ โตเจริญ
ณ วัดใหม่บางคล้า...
เจ้าภาพสวดอภิธรรมศฑคุณพ่อประเวศฯ

   เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 59 ผู้บริหาร คณะครู

คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพ

สวดอภิธรรมศพคุณพ่อประเวศ  โตเจริญ
บิดาของครูอนุพงศ์  โตเจริญ ณ วัดใหม่บางคล้า
อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
.ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างศาลาฯ

   เมื่อวันที่ 30 พ.ย..59 ว่าที่ ร.ต.นริศ สุ่นศรีเมือง

ผู้อำนวยการโรงเรียน และท่านรองฯทนงค์ เสนตา

ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างศาลา'หลังใหม่...


 

ร่วมพิธีถวายอาลัยฯ ณ อนุบาลวัดสระแก้ว

   เมื่อที่ 25พ.ย.59 ผู้อำนวยการโรงเรียน

นำคณะครูร่วมพิธีถวายอาลัยฯ ร่วมกับคณะลูกเสือ

จังหวัดสระแก้ว ณ ร.ร.อนุบาลวัดสระแก้ว...

 

กิจกรรมวันวชิราวุธ

   กองลูกเสือ ร.ร.บ้านทัพหลวงจัดพิธีถวายราชสดุดี

เนื่องในวันวชิราวุธ เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวัน

คล้ายวันสวรรนคตของ ร.6...
 

กีฬาเครือข่ายตาหลังใน (ระดับประถมฯ)

   เมื่อวันที่ 17 พ.ย.59 โรงเรียนบ้านทัพหลวง

ร่วมพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายตาหลังใน

ณ ร.ร.ชุมชนตาหลังใน...

 

กิจกรรมย้อนหลัง

 
ประจำเดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2559
วันที่ รายการ ผู้รับผิดชอบ

   หมายเหตุ

5 ธ.ค.59 ปิดเรียน นักเรียน  
30 ธ.ค.59 ปิดเรียนวันส่งท้ายปีเก่า นักเรียน  
       
       
       

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารราชการ                                   

คู่มือประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ของ สพท. และโรงเรียน ***(ฉบับสมบูรณ์)
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ปปช. 8
หลักธรรมภิบาล

หลัก PDCA

 
 
 
 

หอมรดกไทย
เผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบรมกษัตริยาธิราช ศาสนา เกียรติประวัติของชาติ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สคูลไทยแลนด
เนื้อหาสาระ สำหรับโรงเรียนและนักเรียน

โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่น เฉลิมพระเกียรติี
ชิงรางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รางวัลโล่ประทาน และทุนสนับสนุนสำหรับโรงเรียนที่เข้ารอบ 60 โรง และรางวัลอื่นๆ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 ก.ย. 2551

SCHOOLNET THAILAND
คลังความรู้บนเว็บไซต์ [Digital Library] รวมสาระการเรียนรู้ สำหรับเยาวชน

มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ

GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เงินทองของมีค่า
e-Learning เงินทองของมีค่า ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนช่วงชั้นที่ 1 - 4

ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข) ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอายุ

 
 

ดร.ไสว   สารีบท

ผู้อำนวยการ สพป.สก.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 "
คำขวัญวันเด็ก '59
เด็กดี หมั่นเพียร
  เรียนรู้ สู่อนาคต  
คำขวัญ "วันครู '59"
อนาคตก้าวไกล
ด้วยครูดี
มีคุณภาพ

 

  

เด็กหญิงศริญญา  สามารถ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านทัพหลวง 106 หมู่ที่ 7 ตำบลตาหลังใน  อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1

โทรศัพท์ :: ๐๓๗-๒๔๖๐๖๕ , โทรสาร :: ๐๓๗-๒๔๖๐๖๕
Website http://www.thapluang.ac.th/   E-Mail ::  banthapluang@hotmail.co.th  Facebook ::  http://wwwfacebook.com/banthapluang 

Webmaster : Teacher Noi